ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี Chanthaburi Juvenile and Family Court - Thailand

ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร พระเมรุมาศจำลองไปประดิษฐาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง และสวดถอนพระเมรุมาศจำลอง

ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร พระเมรุมาศจำลองไปประดิษฐาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง และสวดถอนพระเมรุมาศจำลอง


เอกสารแนบ